top of page
Opties naleven privacy Shot on Target

Privacy staat voorop bij Shot on Target. Het is aan de voetbalclub een keuze te maken uit de procedure voor het naleven van de privacyregels. De clubs kiezen de optie die het best bij hun past. 

Optie 1: toestemming via secretariaat (meest gekozen)

 

De volgende 2 stappen moet vooraf plaatsvinden: 

1. De club heeft een email gestuurd naar de (ouders van) de leden. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissen over de privacy. In deze mail geeft de club aan dat doelpogingen gefilmd worden op veld x y of z door middel van de rode kastjes op de doelpaal. Indien een lid niet gefilmd wenst te worden dan zal de club het betreffende team niet op dit veld laten spelen of de camera uit zetten. Belangrijk: ga discreet om met de privacy keuze van de leden. 

2. De club plaatst een bord langs het veld, bij de ingang of in het clubgebouw waarin staat vermeld dat er gefilmd word op de velden met de doelen met de rode kastjes. Geef aan dat een ieder een vrije keuze heeft in het aan of uitzetten van de kastjes. 

Hoe verloopt het aan en uitzetten van optie 1?

De club vraagt de coach/leider van het uitspelende team op het secretariaat of de spelers akkoord zijn dat de doelpogingen worden gefilmd.

Is dit akkoord? Dan hoeft het secretariaat niks te doen. De wedstrijden worden volgens het schema aan/uit gezet.

Is men niet akkoord dan scant me de twee QR codes in het secretariaat of die op de doelpaal van het betreffende veld. Beide doelen worden dan uitgezet en gaan weer aan tijdens de volgende ingeplande wedstrijd. 

Voordeel: er worden bijna geen wedstrijden gemist. De coaches hoeven immers niet zelf een handeling te verrichten. 

Nadeel: secretariaat moet de vraag stellen en soms een handeling verrichten. 

Optie 2: toestemming regelen op het veld

 

De volgende 2 stappen moet vooraf plaatsvinden: 

1. De club heeft een email gestuurd naar de (ouders van) de leden. Vanaf 16 jaar mogen kinderen zelf beslissen over de privacy. In deze mail geeft de club aan dat doelpogingen gefilmd worden op veld x y of z door middel van de rode kastjes op de doelpaal. Indien een lid niet gefilmd wenst te worden dan zal de club het betreffende team niet op dit veld laten spelen of de camera uit zetten. Belangrijk: ga discreet om met de privacy keuze van de leden. 

2. De club plaatst een bord langs het veld, bij de ingang of in het clubgebouw waarin staat vermeld dat er gefilmd word op de velden met de doelen met de rode kastjes. Geef aan dat een ieder een vrije keuze heeft in het aan of uitzetten van de kastjes. 

Hoe verloopt het aan en uitzetten van optie 2?

De thuis spelende coach of leider vraagt de coach of leider van het uitspelende team of er toestemming is binnen het uitspelende team om de doelpogingen te filmen. Zo ja, dan scant de thuisspelende leider of coach beide QR codes van beide doelpalen. De camera's gaan nu aan en gaan automatisch uit na afloop van de wedstrijd. Zie onderstaande video 

Voordeel: geen handelingen op het secretariaat. 

Nadeel: de camera wordt veelal niet aangezet. De teams zijn immers bezig met de wedstrijd niet met de videocamera. 

Optie x: nieuwe ontwikkelingen

Shot on Target is nog volop in ontwikkeling. Zo ontwikkelen wij een script waarbij het gezicht onherkenbaar wordt gemaakt mocht deze in beeld komen. Privacy regels zijn dan overbodig. Clubs kunnen zelf beslissen of ze van deze optie gebruik willen maken. Wij verwachten dat deze in september gereed is voor gebruik. 

 

Ook werken wij aan een koppeling waarbij beide doelen aan en uitgezet kunnen worden door 1 QR code te scannen. Minder handelingen voor het secretariaat en op het veld.  

Neem contact op bij vragen. Wij helpen jullie graag verder. 

bottom of page